De evolutie van de werknemer + infographic

De evolutie van de werknemer + infographic


De werknemer in de 21ste eeuw is anders dan die van de 20ste eeuw. Flexibiliteit en eigen keuzevrijheid staan voorop en laten zich voelen op alle domeinen. Lees verder en ontdek ook een infographic!

Flexibiliteit en eigen planning

Werktijd, werkplaats, werktoestel, carrièreplanning: de werknemer vraagt inspraak en controle over alle aspecten van zijn werk. We hebben hier al uitgebreid over geschreven op onze pagina over coworking en we zien deze stelling meer en meer bevestigd in het publieke forum. HR-dienstverleners, recruteringsbureaus, zakenkranten en werkgevers zelf beseffen dat het status-quo aan het verdwijnen is. De lijst van verschuivingen in het bestaan van de werknemer en de relatie met de werkgever eindigt evenwel niet met de vier punten die we in het begin van deze alinea opsomden. Er is een veel grotere verschuiving aan de gang.

The Evolution Of The Employee

Jacob Morgan, een Amerikaanse auteur die schrijft rond leiderschap, bedrijfsorganisatie en personeelsbeleid, schreef op de website van Forbes een gastbijdrage rond ‘The Evolution Of The Employee‘. Hierin licht hij de grootste veranderingen toe rond wat een werknemer juist definieert. In onderstaande infographic zie je duidelijk waar het over gaat:

The evolution of the employee - De evolutie van de werknemer

Na het voorstellen van deze infographic haalt Morgan enkele grote tendensen aan waar we aandacht moeten aan besteden. Wij halen er drie van de zeven aan:

Echt flexibel werk

Werk waar je wil, hoe je wil, en word geevalueerd op de output en niet de input – zijnde het aantal uren dat je op je stoel achter je bureau zit. Doorbreek de sleur, creëer je eigen werkdag: kom coworken in bur o bar.

Gebruik elk toestel

Eigen laptop of smartphone van het werk: elk toestel is goed om het werk rond te krijgen. Bedrijven spelen hier ook op in door collaboratieplatformen zoals Jira en Trello in app-vorm beschikbaar te maken voor hun werknemers.

Ook bij bur o bar maken we deze ‘bring your own device’-benadering mogelijk. Ons supersnel internet helpt je vooruit in het werk.

Sharing is caring

In een klassiek, hiërarchisch bedrijf is kennis macht. Werknemers houden interessante ideeën voor zich want die maken het mogelijk om de ‘corporate ladder’ te beklimmen. Anderzijds is er geen stimulans om met creatieve en vernieuwende ideeën te komen, want de focus ligt op de input (aantal uren dat je werkt) en niet op de output (resultaatsgericht werk). Digitale samenwerkingsplatformen en intranet-systemen, interne start-ups en innovatiegroepen moeten de deelcultuur stimuleren in bedrijven.

Samen werken, samen delen in kennis en resultaat: daar bouwen we ook aan in bur o bar. Onze maandelijkse talks dienen om je inspiratie te laten opdoen, onze events om je vrije tijd de moeite waard te maken. Neuwe mensen ontmoeten leidt tot een boeiende botsing van ideeën. En uiteraard delen we ook onze werkplek hier: alle zitplaatsen zijn vrij te gebruiken door alle leden, iedereen deelt de printer en samen maken we van bur o bar een boeiende ontmoetingsplaats.

Bepaal je eigen dagindeling: kom coworken in bur o bar

De gastblog van Jacob Morgan bevestigt wat we met bur o bar naar voren schuiven: flexbiliteit, zelfcontrole, delen, … zijn de nieuwe paradigma’s die het werk in de 21ste eeuw gaan bepalen. We zetten hier hard op in met bur o bar. Wees zelf de baas over je werk: word nu lid van onze coworking community en claim de flexibiliteit die je nodig hebt!

+ Er zijn geen reacties

Reageer